Réponses aux enjeux du développement agricole et de protection de l'environnement
Des écosystèmes cultivés résilients par rapport au changement climatique

Il y a 42 fichiers, taille totale 96,8 MiB avec 56 333 documents consultés.

De 29 à 35 sur 42 fichiers.

   

Fiches techniques version malagasy

  Fambolena kazaha miaraka na mifandimby amin’ny Brachiaria na Stylosanthes
» 1,1 MiB - 2 111 consulté(s) - 11 juillet 2013Faritra mando eto Madagasikara: - Hampitombo ny vokatra kazaha sy ahazoana rakotra afaka manatsara sy miaro ny nofon-tany - Hanajariana ireo tany tapoka tsy voavoly na nilaozana - Hialana amin’ny fanaovana tavy

  Fampivadiam-boly katsaka sy amberivatry ary voanemba
» 1,2 MiB - 2 781 consulté(s) - 11 juillet 2013Afovoany andrefana: - Hanatsarana sy hampitombo ny vokatra Hahazoana vokatra isan-karazany amin’ny tanimboly iray - Hiarovana sy hanatsarana ny tsiron’ny tany - Hiadiana amin’ny ahidratsy sy ny arema (striga)

  Fifandimbiasam-boly mifototra amin’ny konoke (na nemoke)
» 1,3 MiB - 2 421 consulté(s) - 11 juillet 2013Faritra maina eto Madagasikara: - Voly anisany hiadiana amin’ny kere - Hiarovana ny tany amin’ny riaka sy ny tsioka atsimo - Hanatsarana ny fahalonahan’ny tany

  Fampivadiam-boly katsaka sy legiominezy mifandimby amin’ny vary an-tanety
» 1,1 MiB - 1 783 consulté(s) - 11 juillet 2013Afovoany atsinanan’i Madagasikara: - Ahazoana mamokatra katsaka na vary an-tanety isan-taona amin’ny tanimboly iray - Hiarovana sy hanatsarana ny tsiron’ny tany - Hampihenana ny saram-pamokarana

  Fifandimbiasam-boly amin’ny ambatry an-tanety
» 1,4 MiB - 1 425 consulté(s) - 11 juillet 2013Faritra maina eto Madagasikara: - Voly anisany hiadiana amin’ny kere - Hiarovana ny tany amin’ny riaka sy ny tsioka atsimo - Hanatsarana ny firafitra sy ny fahalonaky ny tany ao anatin’ny fotoana fohy

  Fambolena Brachiaria ho sakafon’omby no sady hanarenana ny tsiron’ny tany
» 1,1 MiB - 2 362 consulté(s) - 11 juillet 2013Faritra maina eto Madagasikara: - Hahazoana sakafon’omby betsaka sy tsara kalitao - Hampiverina haingana ny tsiron’ny tany - Hampihena ny doro tanety

  Fambolena Arachis ao anaty tanin-janakazo
» 1,4 MiB - 1 280 consulté(s) - 11 juillet 2013Faritra mando eto Madagasikara: - Hampihena ny fotoana fikojakojana ny tanin-janakazo - Ahazoana rakotra manatsara sy miaro ny nofon-tany